Stockholms Handelskammare /

STHLM Magazine

Stockholms Handelskammares medlemstidning STHLM magazine ges ut till medlemsföretag och ledande personer inom politik, förvaltning, organisationer, massmedier och opinionsbildning. Stockholms Handelskammare ambition är att Stockholm ska bli Europas bästa huvudstad och medlemstidningen ska spegla både framgångar och utmaningar på den resan. Målet med tidningen är att inspirera och påverka beslutsfattare i frågor som är avgörande för Stockholms konkurrenskraft och tillväxt.

Vi producerar även andra redaktionella produkter åt Stockholms Handelskammares. I rapporten Framtidsagendan pekar vi ut 10 temaämnen och en tydlig riktning inom dessa för att huvudstadsregionen ska utvecklas starkt och kunna bli Europas bästa huvudstad 2035.

Prisbelönt magasin
STHLM magazine utkommer en gång om året och tog senast hem guld i klassen Best Overall Design Print i prestigefyllda Content Marketing Awards i Cleveland, USA. Tidningen har sedan starten belönats med åtskilliga priser i tävlingar i Sverige och internationellt. Bland annat Publishingpriset, Svenska Designpriset, Swedish Content Awards, Content Marketing Awards i London och Content Marketing Awards i USA.

Johan Persson

Stockholms Handelskammare var modiga och gick från klassisk kvartalsvis utgivning till att istället lägga allt krut på en one-shot. Resultatet blev ett lekfullt, inspirerande och prisbelönt medlemsmagasin som speglar Stockholmsregionens framgångar och utmaningar.

Johan Persson, Redaktör

Kristian Strand

Det här är ett bra exempel på när designen tillåts vara en bärande del av budskapet. När design och text samspelar lyfter de varandra.

Kristian Strand, Designchef