01
0
Volkswagen Sverige / , , , ,

Volkswagen Magasin

OTW inledde 2020 ett samarbete med Volkswagen Sverige. Uppdraget var att skapa en gemensam kommunikation för Volkswagen personbilar och Volkswagen Transportbilar – i ett nytt premiummagasin. Målsättningen var att gå från en mer traditionell biltidning till att skapa ett livsstilsmagasin, med eldrift i fokus. Därefter har uppdraget breddats till att innefatta kommunikation och content för Volkswagen Sveriges övergripande sociala och digitala kanaler.

Volkswagen Magasin
Skärmdump Volkswagen
Uppslag från Volkswagen Magasin
Uppslag från Volkswagen Magasin

Magasinet

Volkswagen Magasin sätter fokus på det mobila livet och en 100 procent elektrifierad framtid. Den nyframtagna taglinen Inspiration för ditt mobila liv krävde en omgörning av allt från visuell helhetskänsla av omslag och inlaga, till tonalitet och val av intervjupersoner. Även materialvalet blev viktigt för att skapa en exklusiv känsla.

Contentstrategi

Den övergripande strategin har varit att samordna kommunikationen för att tala med samma röst oavsett plattform. Ett viktigt mål handlade om att bredda innehållet mot en kvinnlig publik.

Med ett nytt, integrerat arbetssätt, har Volkswagen bättre kunnat aktivera redan upparbetade samarbeten och skapat ett kretslopp där UGC-genererat innehåll från sociala kanaler, blandas med redaktionellt innehåll i magasinet, på Volkswagens sajt, nyhetsbrev och riktat innehåll i appen Min Volkswagen. Ett samarbete som drivs av lust och lärande, och ett community management som sticker ut mot övriga bilvarumärken.

Resultat

Bakom framgången ligger inte enbart en genomtänkt contentstrategi, utan även ett tätt samarbete mellan uppdragsgivare och byrå. Ett integrerat arbetssätt som drivs av lust och lärande, och som skapat ett community management som gör skillnad. Att ha samma engagerade röst oavsett kanal och att samtidigt flytta fokus från produkt och prestanda till att tala visionärt om en kommande generation med eldrift centrum, har breddat kommunikation mot en mer kvinnlig målgrupp. På mindre än ett år har andelen kvinnor i Volkswagens sociala kanaler ökat från 15 till 20 procent.

Bild från Volkswagen Magasin

Digitala kanaler

När Volkswagen, i början av 2020, marknadsförde sin kampanj ”The No Show Room” resulterade det i 15 000 nya följare på Instagram. Nu var utmaningen att nå, beröra och behålla den nya publiken i såväl sociala medier som på sajt, utskick och i nyhetsbrev.

Lösningen blev en lifestyletonalitet med en engagemangsskapande kommunikation där bilen mer är en del av livet än ett spetsintresse. Genom att använda material med vanliga människor snarare än reklambilder, samt att gå från att enbart prata produkt till ett mer visionärt och familjärt anslag, har de nya följarna inte bara behållits utan skaran har vuxit.

65 %

ökning av kommentarer på Instagram

19.7 %

ökning av impressions