Den har redan genererat stor uppmärksamhet i media. Nu har OTW-producerade Barncancerrapporten 2014 prisats som vinnare på Svenska Publishing-galan.

– Det känns fantastiskt roligt och nu tar vi sikte på att vinna två år i rad, säger Ylva Andersson, informationsansvarig på Barncancerfonden.

Barncancerrapporten 2014 tog hem kategorin ”Bästa rapport i allmän och ideell sektor” med motiveringen ”För en välskriven rapport med livfulla reportage och skickligt ljussatta porträtt – tungt men med bra eftersmak”.

– Det fanns många bra bidrag men att vi har lyckats göra forskningen förståelig har en stor bidragande del till framgången. Likaså att vi har kopplat ihop rapporten med dem som vi jobbar för – barnen – på ett så tydligt sätt samt att vi vågar ge bilderna utrymme, säger Ylva Andersson.

Evelina Stucki (redaktör), Malin Byström (skribent), Emma Olsson (skribent) och Tor-Arne Moe (formgivare) är OTW:s team bakom framgången.

– Utan OTW hade vi inte lyckats få forskningen så pass lättillgänglig och förståelig. Sedan vill jag också lyfta fram våra forskare som ställt upp och berättat och inte minst barnen som medverkar i rapporten. Ett särskilt tack vill jag rikta till William, hans familj och läkarna, som så frikostigt lät oss följa honom under operation.

Evelina Stucki:

– Barncancerrapporten är ett väldigt spännande projekt att arbeta med. Det är sällan man lär sig så mycket som under en sådan produktionsperiod. Det är omfattande, komplext, tungt men hoppfullt och förstås väldigt viktigt. Barncancerfonden är dessutom en fantastisk kund som vill och vågar mycket.

Läs hela Barncancerrapporten 2014 här.

2015 års Barncancerrapport hittar ni här.