Under våren kom Åhléns, Helsingborg Stad, Svenska Institutet, Trä- och möbelföretagen, och Länsstyrelsen Västra Götaland in som nya uppdragsgivare. Dessutom blev det förnyat förtroende i Göteborgs Stads stora upphandling i flera kategorier.