Hur man får engagagerade medarbetare? Genom rolig och engagerad internkommunikation, så klart! Ett färskt exempel är Volvo Trucks internkampanj From Great to Greatness.
– Det är väldigt inspirerande att jobba med en kund som är beredd att omdefiniera bilden av internkommunikation, säger OTW:s Per Grehn, som nyligen föreläste om kampanjen på IHM Business School.

På uppdrag av Volvo Trucks har OTW tillsammans med The Bond Communication skapat kampanjen From Great to Greatness. Målet är att på ett lustfyllt sätt kommunicera företagets nya affärsstrategi till 12 000 anställda över hela världen.

– Vi använder oss av sätt att producera, paketera och distribuera innehållet som traditionellt sett är vanligare inom extern kommunikation. Även berättargreppen är rätt ovanliga inom internkommunikation, säger OTW:s Per Grehn som nyligen föreläste om kampanjen på IHM Business School.

Bland annat producerar OTW en tv-serie som följer Volvos medarbetare världen över, och lyfter fram olika inspirerande arbetssätt. Volvo Trucks anställda har dessutom fått ansöka om att få vara med i serien, vilket skapat ytterligare engagemang för kampanjen.

Att kommunicera komplexa affärsstrategier till en intern målgrupp som hela tiden utsätts för ett massivt underhållande mediabrus – det är utmaningen för all internkommunikation i dag. Det var även temat för föreläsningen inför cirka 100 personer på IHM Business i Göteborg, som arrangerades i samarbete med Swedish Content Agencies.

– Det känns som att det finns ett stort intresse bland många företag för hur man skapar kul och engagerande internkommunikation, säger OTW: Per Grehn.

From Great to Greatness lanserades under hösten 2016. Med en smart blandning av content och distribution har kampanjen hittills nått över hälften av alla anställda globalt. 86% anser att kampanjen både engagerar och skapar större förståelse för Volvo Trucks nya affärsinriktning.

– Vi befinner oss just nu i mitten av kampanjen, som hittills har tagits emot väldigt bra av Volvo Trucks medarbetare. Det känns väldigt inspirerande att få jobba tillsammans med en kund som är beredd att omdefiniera bilden av internkommunikation, säger Per.

Medverkade på föreläsningen gjorde Helena Strandlund Selander, Vice President Marketing & Communication Volvo Trucks Europe, Jenny Gillberg, Director Strategic Communication, Volvo Trucks, Per Grehn, Project Manager, OTW, Andreas Hill, Project Manager, The Bond Communication.