I början av april tog OTW Göteborg över produktionen av Göteborgs-Postens bilagor Bostad och Ekonomi.

Redaktör för båda titlarna är Jonas Franzén, formgivare är Stefan Renström. De båda bilagorna utkommer med ca 40 nummer per år och når ut till hela Göteborgs-Postens läsekrets.

– Det är väldigt glädjande att så tidigt komma igång med två så omfattande uppdrag. Det ger byrån en puls som kommer att märkas även i våra andra uppdrag, säger byråchef Rasmus Winther.

Bostad som ges ut på måndagar är en redaktionell bilaga inriktad på läsning om inredning, arkitektur, trend och trädgård. Ekonomi som ges ut på söndagar har ett dubbelt fokus på näringsliv och privatekonomi. Annonsmässigt är Bostad hemvist för bostadsannonserna och Ekonomi för platsannonserna i GP.