IKEA når medarbetare i hela världen

Sedan 15 år tillbaka arbetar OTW tätt tillsammans med IKEA och deras interna kommunikation. IKEA har en tydlig policy att medarbetarna ska vara ”first to know”, därför går mycket av det som produceras först internt och sedan externt. Vi producerar medarbetartidningen och filmer, och sköter den digitala ledarskapskanalen Manager News.

Utmaning

OTW:s uppdrag för IKEA är att förena 150 000 medarbetare i 44 olika länder, som dessutom pratar fler än 20 olika språk. Alla arbetar inom olika områden och på olika platser – i varuhusen, inom administration, på distributionscenter, med IT, produktutveckling och försäljning. Innehållet ska vara journalistiskt och språket ska tilltala alla – oavsett geografisk, hierarkisk, etnisk, åldersmässig bakgrund och kön. Därför produceras medarbetartidningen Readme på 23 olika språk.

I OTW:s internkommunikationsuppdrag för IKEA ingår även det digitala chefsmagasinet Manager News som når 17 000 chefer globalt, uppdrag för det globala intranätet Inside och den sociala kanalen Yammer. Vi har också arbetat med digitala interna lösningar för andra grupper inom IKEA, till exempel en contentsatsning med syfte att stärka IKEAs digitala resa.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att med hjälp av content:

 • Stärka och utveckla en känsla av tillhörighet hos medarbetarna och öka kunskapen om IKEA.
 • Ge kunskap om, förståelse för och insikt i de viktigaste aspekterna av IKEAs affärsverksamhet.
 • Stimulera, motivera och reflektera medarbetare i deras arbete och personliga utveckling.
 • Diskutera, skapa medvetenhet om och utveckla IKEAs kultur och värderingar.
 • Spegla IKEA-andan genom att vara rolig och överraskande.

Lösning

Medarbetartidningen Readme är den enda kommunikationskanalen som når alla medarbetare överallt på samma gång, och på ett språk de förstår (23 olika). Readme stärker och förenar, utbildar och inspirerar, och ökar medarbetarnas kunskaper om IKEA och affärsplanen. Readme går också att läsa i digital form på alla plattformar, och flera reportage kompletteras med extramaterial i form av fördjupande filmer som OTW producerar.

OTW producerar även Manager News, ett digitalt ledarskapsmagasin på IKEAs intranät, där 17 000 chefer inom IKEA får tillgång till fördjupande material för att underlätta diskussionerna med medarbetarna.

IKEA har en tydlig policy att medarbetarna ska vara ”first to know”. Därför producerar OTW filmer för både internt och externt bruk. Under 2016 arbetade vi med att höja statusen för IKEA Food inom IKEA och att stärka hållbarhetsbudskapen. Bland annat genom filmer om produktionen av kaffe i Peru. Filmerna visades internt innan de gick ut i varuhus mot kunder.

Resultat

Både Manager News och fördjupande material på IKEA Inside har på kort tid fått stort genomslag inom IKEA. Tusentals ledare läser Manager News varje vecka.

 • 85%

  av medarbetarna läser varje nummer av Readme (mål 80%).

 • 96%

  tycker att Readme på ett bra sätt speglar IKEAs kultur (mål 85%).

 • 93%

  tycker att Readme har en hög, eller mycket hög, trovärdighet (mål 75%).