SAS 70 år

Scandinavian Airlines är en banbrytande aktör när det kommer till utveckling inom flygväsendet och har varit en viktig länk mellan Skandinavien och världen. De har också legat i framkant i sin bransch när det kommer till att arbeta med content. I konceptet Scandinavian Traveler samlas berättelser från ”true travelers” och förs ut genom ett månadsmagasin, på webbplatser och i sociala kanaler. När SAS, under 2016, firade 70 år som bolag ville de fira – och det ordentligt!

Utmaning

Att ha en gedigen historia i ryggen är inte detsamma som att äga berättelsen om sin historia. I samband med jubileumsåret ville SAS för kunder, medarbetare och partners, visa på den betydelse företaget haft för hur dagens resande ser ut.

Målet med kampanjen var att:

 • Belysa SAS viktiga roll inom flygindustrin.
 • Visa upp SAS som ett modernt företag, i framkant inom så mycket mer än luftfart.
 • Skapa stolthet inom företaget.
 • Äga den skandinaviska flyghistorien.

Lösning

För att visa på SAS roll för flygbranschen och människors sätt att resa tas ett history marketing-paket fram som förs ut genom Scandinavian Travelers plattformar – sajt, tidning och sociala kanaler. Paketet inkluderar fem filmer, ca 50 artiklar och får en egen kampanjsajt att bo på. Genom att på olika sätt lyfta företeelser ur sin historia kan företaget engagera såväl befintliga som nya målgrupper.

Kampanjsajtens stomme blir en tidslinje som ger en överblick över företagets 70-åriga liv. Från det historiska ögonblick då SAS som världens första flygbolag flyger rutten Köpenhamn–Los Angeles över Nordpolen i reguljär flygtrafik, via Christian Diors kostymer för kabinpersonalen till framtidens miljösnåla och snabba flygplan.

Månadsmagasinet Scandinavian Traveler får ett extra tjockt jubileumsnummer, där både ikoniska ledare och klassiska destinationer lyfts fram.

En av de rörliga produktionerna är filmen Travelers Make History, som initialt var avsedd enbart för internt bruk, men där både OTW och SAS ganska snart insåg att den berättelsen var så mycket större än så. Därför ritades målkartan om och filmen riktades om för att även fungera på en extern publik.

Totalt nådde SAS70-kampanjen ut till 4,5 miljoner personer, och materialet har visats 8 miljoner gånger. I snitt har inläggen på Facebook engagerat över 2,500 personer/inlägg.

Jubileumsnumret av Scandinavian Traveler hade 1,4 miljoner läsare.

Filmen Travelers Make History nådde 1 087 034 personer på Facebook, hade 967 903 visningar och resulterade i 10 971 interaktioner externt.

Kampanjen har också visat att SAS är Skandinaviens flyghistoria.

 • +52%

  ökade sidvisningar på sajten Scandinavian Traveler.

 • 1 400 000

  läsare av jubileumsnumret av Scandinavian Traveler.

 • 4 500 000

  total räckvidd för kampanjen.